Meer....

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

LOGOPEDIE EN DYSLEXIE

DE ROL VAN DE LOGOPEDIST

LOGOPEDIE EN DYSLEXIE WAAR EN WANNEER:

 • Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Kinderen in groep 2, kunnen al risicofactoren vertonen. Een vroege begeleiding (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan.
  De behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist levert zo een grote bijdrage aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen.
  Binnen logopediepraktijk Cornelussen zijn een aantal logopedisten extra geschoold in het behandelen hiervan. Twee zijn dyslexie-specialist.
  We werken intensief samen met  scholen, kinderfysiotherapeuten en ergotherapeuten en psychologen en orthopedagogen om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen
 • 10% van alle kinderen heeft lees- en spellingsproblemen;  circa 4% (NVO, Stichting Dyslexie Nederland) van kinderen in de basisschoolleeftijd heeft dyslexie.

VROEGTIJDIGE ONDERKENNING VAN DE PROBLEMEN EN BEHANDELING ZIJN ESSENTIEEL!

De logopedisten van Logopediepraktijk Cornelussen zijn bijgeschoold op het gebied van lees- en spellingsproblemen. Zij zijn specialisten in het signaleren, diagnosticeren en behandelen van problemen met de fonologische en orthografische taalverwerking.

 • Blijkt de logopedische behandeling, in samenwerking met de gegeven ondersteuning op school onvoldoende, dan is er sprake van hardnekkigheid en zal uw logopedist, samen met school  adviseren uw kind aan te melden bij een dyslexiecentrum. Wij werken hierbij nauw samen met HG onderwijs.
  In het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 2.0) wordt de volgende definitie gegeven:

‘Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis met een neurobiologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en orthografische taalverwerking. Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel af van het overige cognitieve, en m.n. taalverwerkingsprofiel en leiden tot een ernstig probleem met het lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs.
Dit specifieke lees- en spellingsprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling , die op grond van de overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn’.

* Kuijpers, C., Wentink, H., Bon, W., de, Meeuwsen-van den Akker, M., & Kroesbergen, E. (2014). Effectiviteit van dyslexiebehandelingen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53(11), 460 – 474.