Meer....

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Aanmelding wanneer en hoe?

lees verder

Aanmelding wanneer en hoe?

Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling of bijvoorbeeld het stem- en ademgebruik, of slikken van uw kind? Ervaart u zelf klachten op het gebied van spraak, taal, slikken, adem of stem? Dan zou een logopedische behandeling wellicht iets voor u of uw kind kunnen betekenen.
U kunt onze praktijk dan bellen voor het maken van een eerste afspraak, waarin we samen de klachten en eventuele behandelmogelijkheden kunnen onderzoeken. U kunt ook een afspraak maken met uw huisarts, consultatiearts, specialist (bijvoorbeeld KNO-arts, of neuroloog), tandarts of orthodontist. Zij kunnen u doorverwijzen voor logopedische behandeling.
1
EERSTE AFSPRAAK

Tijdens de eerste afspraak verzamelen we zoveel mogelijk gegevens over de klacht(en) van u of uw kind. Hierna neemt de logopedist één of meerdere testen af om de ernst van de klacht(en) te bepalen. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek stelt de logopedist een diagnose, waarna gekeken wordt naar de volgende stap. De logopedist kan u vervolgens: informatie en advies geven over hoe u met de klacht(en) van u of uw kind om kunt gaan, doorverwijzen naar een andere specialist (bijvoorbeeld een KNO-arts), een behandelplan opstellen om de klacht(en) van u of uw kind logopedisch te behandelen.

Top zoals je met onze zoon bent omgegaan. Super veel geduld, maar toch doortastend genoeg om hem even aan het werk te krijgen.
2
Logopedische behandeling – Kinderen en Volwassenen

Ons team van logopedisten onderscheidt zich vanwege een menselijke manier van werken, waarbij de geboden zorg niet alleen kwalitatief goed aansluit bij de klachten van onze cliënten, maar ook op persoonlijk vlak. Deze manier van werken maakt dat onze aanpak bij iedereen op maakt gesneden is. Geen enkele behandeling is hierdoor helemaal hetzelfde. Wij vinden het belangrijk dat de cliënten zich op hun gemak voelen, waarbij we bij kinderen spelenderwijs te werk gaan. Tijdens de behandeling wordt, d.m.v. spelletjes, met het kind geoefend. Zij krijgen een mapje waar de opdrachten en oefeningen in staan. Voor het verloop van de behandeling is het van belang dat opdrachten thuis herhaald worden.

Na een aantal behandelingen vindt er een evaluatiegesprek plaats, waarin de voortgang wordt besproken, evenals hetgeen waar in de opvolgende tijd aan gewerkt zal worden. De duur van de gehele behandeling hangt af van de diagnose en kan variëren van een paar consulten, tot een langdurige behandeling van één tot twee jaar.

3
Einde van de behandeling / Na de behandeling

Wanneer de behandeling afgesloten kan worden vindt er een eindgesprek plaats en wordt er een eindverslag opgesteld door de logopedist. Indien wenselijk (en door u akkoord bevonden) kan deze verslaglegging in het geval van de behandeling van uw kind ook opgesteld worden voor de leerkracht.

Om terugval te voorkomen is het soms raadzaam om een controleafspraak te maken. Dit kan in de vorm van een telefonische afspraak of een afspraak in één van onze praktijken. Wij behandelen ook ‘aan huis’, indien hier een medische indicatie toe is.

You were very professional, kind and human. Thank you for everything you did for my daughter.