Meer....

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Voor wie?

lees verder

Voor wie?

Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij denken aan: pasgeboren baby’s bij wie het drinken uit de borst of fles niet vanzelf gaat. Peuters bij wie de taalontwikkeling moeizaam op gang komt. Basisschoolkinderen bij wie het lezen en schrijven moeilijk op gang komt. Jongeren die stotteren.
 

MAAR OOK VOLWASSENEN KUNNEN EEN BEROEP DOEN OP DE LOGOPEDIST. BIJVOORBEELD LEERKRACHTEN DIE NA EEN WERKDAG STEMKLACHTEN HEBBEN, OF VOLWASSENEN DIE NA EEN BEROERTE PROBLEMEN ERVAREN MET SPRAAK, TAAL, ADEM OF SLIKKEN. DE LOGOPEDIST GAAT AAN DE SLAG MET DEZE PROBLEMEN. LOGOPEDIE IS MEER DAN ALLEEN SPRAAKLES, WAARAAN VAAK METEEN GEDACHT WORDT.

Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Lees HIER meer 

spraak

We spreken in zinnen, die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Lees HIER meer 

lezen en spellen

Moeilijkheden met lezen en spellen geven problemen met veel schoolse taken. Behandeling door een gespecialiseerd logopedist in een vroeg stadium levert een grote bijdrage aan het voorkomen en verminderen van leesproblemen.

Lees HIER meer

gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt de reactie om te herhalen. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Lees HIER meer 

Naast allround logopedie bieden we ook specialistische logopedische hulp aan kinderen, volwassenen en ouderen, Zodat alle op deze pagina vermelde problemen met de beste hulp aangepakt kunnen worden.
adem

Een logopedist kan helpen de ademhaling te verbeteren. Door middel van oefeningen kan de ademhaling in zowel rust als bij het spreken verbeterd worden.

Lees HIER meer  

stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop woorden worden uitgesproken. Is uw stem veranderd, is stemgeven vermoeiend en valt uw stem vaker weg, dan kunnen wij u helpen.

Lees HIER meer  

pre verbale

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet pre logopedie. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen.

Lees HIER meer 

slikken

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen. Bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte of dementie.

Lees HIER meer 

U wist goed om te gaan met de onrust van mijn zoon, waardoor hij gemotiveerd raakte om beter te gaan lezen. U heeft het lezen weer leuk gemaakt.

Bron NVLF:  https://www.logopedie.nl/